Wie zijn wij

Montfrooij Modelspoor bestaat uit een aantal modelbouwers die (voor het grootste deel) dezelfde achternaam dragen (Montfrooij).

Drie broers (Leo, Aart en Piet), één zoon (Peter) en een verdwaalde Rotterdammer (Ton de Vos) maken deel uit van dit ‘los-vast’ clubje modelbouwers waarbinnen iedereen zijn eigen specifieke talenten kan ontplooien.

WerkKajM (3)Werken aan Pier II.

Hierdoor zijn veel facetten van de modelbouw afgedekt en kunnen we vele avonden plezier beleven aan de modelbouw!

WerkKajM (2)Sporen leggen.

We hebben een voorliefde voor de combinatie haven – spoor – weg en kunnen met recht intermodaal modelbouw bedrijven met onze havenbaan Kaj-M.

We hebben geen commercieel belang en steken met liefde onze kostbare tijd in deze leuke hobby.

Met deze website  willen we de vergaarde kennis delen met de rest van de wereld en hopen we een steentje bij te dragen aan een gezonde en leuke hobby.

We proberen met enige regelmaat te laten zien wat we ‘doen’ en hopen dat u veel plezier beleeft aan dit deel van onze hobby.